Sözlükler

(Sözlükler; Umran Dergisi, Sayı 184, Aralık 2009, sf.61-63)


Sözlükler ve Önemi


Sözlükler, eski tabiriyle lûgatler, muhtelif maksatlarla kullanmak için kütüphane rafımızı işgâl eden kalın dil hazineleridir. Bu kelime listelerini herhâlde ilk defa ilköğretimdeyken öğretmenin verdiği parçadaki bilinmeyen kelimeleri bulmak için karıştırmışızdır. Ortaöğretimde hocalar artık biraz daha yıllanmış kitapları okumamızı teklif etmişler, biz de o kitaplarda gayet güzel kullanıldığı hâlde daha sonradan unut(tur)ulan kelimelere bakmak için sözlükleri karıştırmışızdır. Yükseköğrenim safhasında okunanların ve duyulanların neticesinde bir kavramlar karmaşası husule gelmiş, yine ilk başvuru kaynağımız sözlükler olmuştur. Tabii ki ekserisi mecburiyetten kaynaklanan bu sözlük karıştırmalar çoğu zaman sıkıcı olmuştur.

Sözlük, bir dili, dolayısıyla bir kültürü muhafaza eden, bir bakıma o kültürün bir göstergesi niteliğindedir. Sözlüğü zayıf veya içiçe geçmiş bir dili olan cemiyet, her daim kelimeler gibi toplum içinde de kavramlar yüzünden karmaşaya düşmekten kurtulamayacaktır. Cemil Meriç, kitaplarında ağır meselelere girişirken evvelâ sözlükler arasında seyahat etmesi boşuna değildir. Keza Fransa’nın 16.asırda usandığı mezhep kavgalarından mutlak monarşiyle kurtulduğunda, milletin bütünlüğünü sağlamak için yaptığı ilk işin Fransız Akademisi’ni kurmak olması da tevafuk değildir. Önce dilde birlik ve katiyyet sağlanmalıdır ki, kavramlar sağlıklı olarak konuşulsun, tartışılsın.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :