Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslâm Ansiklopedisi

(Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslâm Ansiklopedisi; Ayraç Dergisi, Sayı 45, Temmuz 2013, sf.27-29)


Okumak ve düşünmek melekesine sahip olan herkes, kitap adı verdiğimiz nesneye karşı bir sıcaklık duymuştur ve bu hissiyatın mutlaka bir başlangıcı vardır. Kimisi sevdiği bir büyüğünün elinde görerek, kimisi ilkokul öğretmeninin teşvikiyle, kimisi can sıkıntısından eline alarak bir şekilde kitap okumaya alışmış ve bu alışkanlık zamanla bir sevgi, hatta zaman zaman tutku haline gelmiştir. Okunanların illâki kitap olması da şart değildir; çizgi roman ciltleriyle, dergi fasikülleriyle, gazete yapraklarıyla vs. okuma macerası ne ile başlarsa başlasın, yazılı olan her şey insanı eninde sonunda kitabın kapısına götürür, bırakır. Zira kitap dediğimiz mefhumu, günümüzde elektronik kitapların da mevcudiyetini hesaba katarak tekrardan düşünürsek, kelime kökeninden yola çıkarak “bir konu veya kişi hakkında yazılmış ve belli bir oranda sınırlanmış olanların bütünü” şeklinde tanımlayabiliriz. Bunların içinde “sıkıştırılmış bilgi” olanlarına da ansiklopedi diyoruz.

Filmi biraz geriye sardığımızda; televizyon, rengiyle ve artan kanallarıyla tüm cazibesini aşikâr etmeden evvel, bizi zihinsel olarak besleyen bir şeylere ihtiyacımız vardı. O zamanlar okusun okumasın hemen hemen herkesin kütüphanesinde cilt cilt ansiklopediler mevcuttu. “A-Ant, Ant-Bas, Bas-Cam” şeklinde harf dizinlerine kadar ezberlediğimiz Meydan Larousse ve ona alternatif olarak gördüğümüz Ana Britannicalar, ödevlerimizi yapacağımız zaman başvuru kaynaklarımız olup raflarımızın çoğunu işgâl ederdi. Meselâ hayvan resimlerinden, uzay fotoğraflarına kadar benim görsel merakımı tatmin eden ve hayâl dünyamı genişleten, Hayat Yayınları’nın çıkardığı birkaç cilt Resimli Bilgi Ansiklopedisi vardı. Gel zaman git zaman medya kanalıyla zihinlerin meşgûl edilmesi sonucunda ansiklopedilere duyulan ilgi azaldı, ihtiyaç haline gelen zarurî bilgi ise internetin hakimiyetiyle kısa ve net olarak Google ve Vikipedi üzerinden temin edilmeye başlandı. Günümüzde ansiklopediler, merak veya tecessüsten ötürü karıştırılan kaynaklar olmaktan çıkarak, belirli bir konuda araştırma yapanların bilgi edinmek veya kaynak göstermek maksadıyla karıştırdıkları referanslar haline geldiler.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :