Siyahî Azınlığın Bir Bilinmeyenli Denklemi

(Siyahî Azınlığın Bir Bilinmeyenli Denklemi; Ayraç Dergisi, Sayı 32, Haziran 2012, sf.15-17)


“Azınlık kelimesinin TDK’da karşılığı şöyledir” şeklinde oldukça tipik, son zamanlarda sıkça rastlanan ve artık bayağılaşan bir giriş yapmayacağım. Zira kelimemiz, sözcük anlamıyla ‘efradını cami ağyarını mani’ bir niteliğe haiz. O hâlde burada mühim olan azınlığın ne anlama geldiği değil, ne olduğudur. Bu da tamamen çoğunluğun ne olduğuna bağlıdır. Meselâ bir ırka dayalı bir ulus devlette, diğer ırklara mensup kişiler azınlık sayılırlar. Dine yaslanan bir şeriat devletinde ise sair inanç mensupları ekalliyet* kabul edilirler. Kümelerin çapını küçülttüğümüzde, örneğin herhangi bir okuldaki bir sınıfta, ekserisini kızların oluşturduğu bir sınıf hayâl ettiğimizde, bu sefer erkeklerin azınlık statüsünde bulunduğu pek âlâ söylenebilir. Kısacası azınlık kavramını kullanmamız için illâki devlet bazında büyük bir oluşum şart değildir.  Ancak bu mefhum da, diğerlerinin akıbetine uğrayarak bir kez siyasete bulaşmış ve kullanıldığı vakit siyasete dair meselelere çağrışım yapan bir hüviyete bürünmüştür.

Azınlık sorunlarının umumiyetle “diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olamama”dan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunun içine istenen derecede hizmet alamama, diğerlerine göre daha hor muamele görme, tarihi bir hadiseye dayanarak zulme uğrama vs. birçok sebebi de koyabiliriz. Haklı veya haksız, haklı ise ne derece haklı olduğunu irdelemeksizin, dünyadaki bütün azınlık meselelerini masaya yatırdığımızda hem uygulanış tarzı hem de tatbik edilen kişi sayısı kriter alınarak, Amerikanın Afrikalı siyahîlere (ülkemizde siyah derili vatandaşlara herhangi bir ırkçı söylem olmadığından zenci de diyebiliriz) ettiği zulüm başı çekenlerden birkaçıdır. Gerçi Çin’in Doğu Türkistandaki Türk azınlığa uyguladığı zulme yönelik sistemli bir politika olarak devam etmemektedir; lâkin eskisi kadar olmasa bile günümüzde ABD’nin ırkçı tutumundan tamamıyla vazgeçtiğini iddia etmek de mümkün değildir.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:


Hiç yorum yok :