Güncelleştirilen İnsan Modeli

(Güncelleştirilen İnsan Modeli; Ayraç Dergisi, Sayı 42, Nisan 2013, sf.62-65)


 “Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır
Mürşidi kâmil olanın gayet yolu asan imiş”

Niyâzî-i Mısrî

Kâinata ben merkezli perspektifle bakan insanlar, asıl meseleyi ihata edecek şekilde etraflı tefekkür etme melekesine haiz değildirler. Sosyolojik bağlamda bir örnek verirsek, kendi geçim sıkıntısıyla öylesine meşgul olan bir kişiye, maddî durumu iyi olan insanlarda görülen depresyon vakalarından bahsederseniz, size küçümser ve hayrete düşmüş bir ifadeyle, “hem o kadar paraları var, hem de mutsuzlar mı? Kesinlikle inanmam!” demesi muhtemeldir. Yine kronolojik tabulardan sıyrılamayan insanların, “zaman kötü, bu zamanda çocuk yetiştirilmez, kıyamet kesin bize kopar” gibi menfi yorumlar veya “teknoloji sayesinde geçmiş nesillerden daha akıllıyız” türünden hüsn-ü kuruntular icat ettiklerini görmekteyiz. Hâlbuki insan var olduğundan beri problemlerin de, arayışların da, hayat telâkkilerinin de vs. özünde hep aynı olduğunu; zuhurunda değişiklik gösterdiğini, biraz gayret ile idrak etmek mümkündür.

İnsan kendisini, dolayısıyla kendi istek ve arzularını hayatının merkezinden bir nebze olsun uzaklaştırmaya çaba gösterdiği takdirde, kendisiyle birlikte diğer yaşayanlara ve içinde bulunduğu âleme bakar ve bunun neticesinde aklına bir takım sorular gelir. “İnsan nedir?”, “Niye yaratıldık?”, “Nereden geldik nereye gidiyoruz?” cinsinden ontolojik suallerin muhatabı olan insan, bunlara göz kapayıp işin kolayına kaçmayı yeğlemezse, cevaplarını arayacağı mecra hususunda tercihler yapmak zorunda kalacaktır. Ya kendi sınırlı aklına güvenerek felsefenin imdadına koşmasını umacak ve musalla taşına yatıncaya kadar sorularla boğuşmaya devam edecek yahut mensup olduğu inanç sisteminin öğretisiyle kendisini teskin edecektir. İslâmiyet harici inançların toplumu tatmin etme hususunda ne kadar yetkin olduğu bizim konumuz dışında, bundan ötürü ve ayet gereği biz din olarak İslâmı baz alalım.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :