Çağdaş ve Kültürel Medeniyetimiz

(Çağdaş ve Kültürel Medeniyetimiz; Ayraç Dergisi, Sayı 47, Eylül 2013, s. 28-31)


Her toplumun kendine has bir kültürü vardır. Bir cemiyet; dini, coğrafî amilleri, kalıtımsal özellikleri, komşu topluluklarla münasebetleri vs. pek çok faktörün devreye girmesiyle tarihî süreç içerisinde kendi kültürünü inşa eder. Ahalinin birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen görenekleri (örf) ve nesilleri birbirine bağlayan gelenekleri (anane) işbu kültür çerçevesi dâhilinde değerlendirilir. Tabii burada devreye ahlâk kavramı da girer ki bu bir bahsidiğerdir. Ayrıca lisanımızda kültür kelimesi sadece toplumlar için değil, fertler için de sıfat olarak kullanılabilir. Bir insanı kültürlü olarak nitelersek, bu vasfı onun içinde yaşadığı toplumun kültür kodlarını iyi bildiğini ifade etmekle kalmaz, ilim sahibi olduğu manasına da gelir; hatta kendisine adabımuaşeret kaidelerini bilip tatbik ettiği anlamını da katarak geniş bir kullanım alanı kazanır. Yani bir toplumun kültürü nasıl olursa olsun, onu tanıyan ve ona muvafık yaşayan kişi faziletli olarak kabul edilir.

Maziden günümüze her topluluğun ve toplumun kültürü olduğundan sözedebiliyorken aynı şeyi medeniyet mefhumu için söyleyemeyiz. Diğer bir tabirle, bütün kültürler medeniyet seviyesine çıkabilmiş değillerdir. Bu bir seviyedir, zira kültürün medeniyet olmasını dayandırabileceğimiz toplumlarüstü ve devirlerüstü olma, tesir sahası, siyasî ve iktisadî gücü, bilgelik, zanaat, sanat vs. pek çok kıstas vardır. Misallerini verdiğimiz ölçütlere göre medeniyet olma bahtiyarlığını yakalamış Çin, Hind, İran, Türk-İslâm, Mezopotamya, Mısır, Roma, Arap, Yunan, Endülüs vs. pek çok oluşum sözkonusudur. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Medeniyetidir. Avrupa, kendi içinde farklı kültürleri ihtiva eden, zaman zaman birbiriyle mücadele eden güçlerden mürekkep bir kıta olsa da; her hâlükârda Ortaçağda Hristiyanlığın, Yeniçağda dindışı ideolojilerin etkisiyle benzer hususiyetler taşıyan ve ortaklaşa hareket eden devletlerden müteşekkil bir kara parçasıdır. Geçmişte Haçlı Seferleri günümüzde ise Avrupa Birliği vakaları da bir bakıma bunu ispatlar niteliktedir.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :