Off Dedirten Kitap

(Off Dedirten Kitap; Ayraç Dergisi, Sayı 44, Haziran 2013, sf.50-54)


Türkçenin, dünyanın en eski ve köklü dillerinden olduğu birçoğumuzun malûmudur. Türklerin geniş ve farklı coğrafyalarda yaşamaları, dolayısıyla diğer kültürlerle münasebet kurmaları neticesinde Türkçe, bünyesine değişik özellikler katmıştır. Bu özellikler, söylenişte hususiyetlerinde kalmamış, kelime kadrosunun farklılaşmasına kadar geniş bir yelpazede tetkik edilebilir. Elbette bu, bütün cihan devletlerinde vuku bulan tabii bir durumdur. Kelime bazında etkileşimleri zenginlik olarak addedenler olduğu gibi noksanlık olarak kabul edenler de mevcuttur. Burada asıl önemli olan, kelime almak veya almamak değil, alınan ve kullanılan kelimenin Türkçeleştirilip Türkçeleştirilmemesi meselesidir. Bugün dünya dili olan ve dur durak bilmeksizin zenginleşen İngilizcenin bu tip kompleksleri olmadığını ve her dilden aldığı kelimeyi İngilizceleştirdiği ayan beyan ortadadır.

Önceleri yazıya geçirilmek ve işlenmek hususunda pek zahmet edilmeyen, sonraları kaideleri ciddi şekilde tesbit edilmekte ve lügati yazılmakta geç kalınan, daha sonraları da içinde yabancı dillerden alınmış kelimeler var diye tasfiyeye uğrayan talihsiz bir lisandır Türkçe. Bugün ayakta olmasının en büyük sebebi, köklü bir medeniyetin yetiştirdiği büyük edebiyatçılar elinde işlenmesidir. Dilimizin son zamanlarda yaşadığı bahtsızlık ise, tarihin bütün devirlerinde ve diğer dünya dillerinde de görülen, ekonomik ve kültürel gücü yüksek devletlerin dilleri nüfuzu altına girme problemidir. Bu bir problemdir, zira başta İngilizceden olmak üzere dilimize nüfus eden kelimeler, bir kültürel ilişki sonucunda doğal yollarla değil, dilin kendi mantığı göz ardı edilerek birebir alıntı şeklinde olmaktadır. İşin acı tarafı, taklit ve özentinin sebebiyet verdiği bu hadise karşısında tutunacak bir dalımız yok, çünkü geçmişle bağımız olan ağacımızı harf devrimi ve kelime tasfiyesi baltaslarıyla kökünden keseli yıllar oldu.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :