Kâğıttan Tabletlere E-Kitapların İşlevselliği

(Kâğıttan Tabletlere E-Kitapların İşlevselliği; Ayraç Dergisi, Sayı 55, Mayıs 2014, sf.42-45) 


Ders kitaplarında bize insanlık tarihinin yazının icat edilmesiyle başladığı öğretildi. Buna binaen yazının, tarihi başlatacak kadar mühim bir şey olduğu neticesini çıkarıyoruz. İnancımıza göre ise Hz.Adem’e gönderilen on suhufu göz önünde bulundurarak yazının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Taştan papirüse, parşömenden kâğıda muhtelif şeylerin üzerine yazılan yazının bilinen en uzun macerası kâğıt üzerinde gerçekleşmiştir. Kâğıdın cinsinin tarih boyunca istihaleye uğrasa da muayyen miktarda kâğıtlar bütününe kitap adı verilmiştir. Yani kitap denilince herkesin aklına kapağı ve sayfaları olan bir nesne gelir. Binaenaleyh kitap mefhumunun insan zihninde husule getirdiği somut bir yapı söz konusudur.

Bilhassa 21. asırda evlerde, iş yerlerinde veya dışarıda herhangi bir yerde internete bağlanabilme lüksüyle doğru orantılı olarak bilgisayarların ve cep telefonların yaygınlaşması vakasıyla karşı karşıyayız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki; iş için, iletişim için, eğlence için, ne için olursa olsun herkes insanlık tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok okuyup yazmamıştır. Dijital bir ekranda yazan şeyleri okumak ve tekrar o ekrana bir şeyler yazmak insanı okur-yazar yapar mı, bu bir nitelik mi yoksa nicelik meselesi midir, bir bahsidiğer. Varmak istediğimiz nokta, ekranlar vasıtasıyla bir şeyler okumanın olağan bir durum olduğu. Artık toplumun kahir ekserisi bir gazeteyi, sosyal medyadaki paylaşımları, bir haber sitesini, bir blog’u cep telefonu veya tablet bilgisayarı vasıtasıyla ekran üzerinden takip etmekte bir beis görmüyor. Aynı şekilde ekran üzerine yazmayı/tuşlamayı da1 kimse yadırgamıyor. İnsanlar şiir, hikâye, öykü, roman, tez, hissettiği bir duygu, aklına gelen bir düşünce, yapmak istediği bir espriyi kâğıda yazar gibi ekrana tuşluyorlar.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :