Asalaklığa Övgü

(Asalaklığa Övgü; Arka Kapak Dergisi, Sayı 16, Ocak 2017)


Yazının başlığı size Erasmus’un Deliliğe Övgü kitabını çağrıştırdı mı bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim ki birazdan sözünü edeceğimiz kitap Voltaire, Cervantes, Goethe gibi Erasmus’u da etkilemiş. Ancak benim bu başlığı atmamın sebebi kitabın muhtevasını iki kelimeyle özetlemekti; haydi itiraf edeyim biraz da – çoğu yazanın yaptığı gibi – ilgi uyandırmaktı. Zira Dalkavuknâme adlı eser, ismine bakılınca Osmanlı Devleti zamanında yaşamış bir müellifin kaleminden çıkmış bir mesnevi ya da menkıbe olduğu zannı uyanabilir. Hâlbuki kitap, M.S. II. yüzyılda yaşamış olan ve eserlerine Batı dünyasında büyük ilgi gösterilen Samsatlı Lukianos’un Peri Parasitou adlı kitabının Türkçeye tercümesi. Kitabı Grekçe aslından Türkçeye tercüme eden ve Fenerli bir Rum olan Vasilaki Vuka bu ismi seçmiş. İngilizcesi The Parasite olan kitap bugün çevrilseydi herhâlde “asalak” ya da “parazit” olarak çevrilirdi. Mütercim, 19. asırda bir asalak veya parazit sözcüğü olmasa da çevirisine “başkasının sırtından geçinen kimse” anlamına gelen “tufeylî” adını verebilirdi diyebilirsiniz; fakat malûmunuz üzere eslâf tercüme konusunda bugünün çevirmenlerine kıyasen fazla serbest yazıp çizdiğinden dolayı bunu doğal karşılamak lâzım. Hazır mevzu başlıklar üzerinde ilerliyorken son olarak şunu da söyleyeyim: Büyüyen Ay yayınlarından çıkan kitapların başlıkları günümüz okurunun büyük bir kısmının alâkasını cezbetmeyebilir. Lâkin telâffuz ederken bile zorlayabilecek bu başlıkların altında çok enteresan ve kıymetli eserler var. Bir şans verin derim. 

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :