Osmanlı'nın Ârifleri ve Âlimleri

(Osmanlı'nın Âlimleri ve Ârifleri; Arka Kapak Dergisi, Sayı 22, Temmuz 2017)Osmanlı yurdu bünyesinde bir hayli âlim ve ârif yaşadı; lâkin bunların pek azının adı bir muhite, bir yapıya, bir kuruma verilmiştir; kezâ sadece küçük bir kısmı adına anma toplantıları ve seminerler düzenlenir. Onların da çoğu, araştırmacıların malzeme olarak istifade ettikleri eserlerin müellifleri olmaları hasebiyle ilmî toplantı vesilesi olarak zikredilirler. Etrafındaki insanlara, mensûbu bulundukları medeniyete ve inandıkları değerlere ilimleriyle ve irfânlarıyla katkısı olan bu kişiler tarih kitaplarından ziyade maşerî hafızada yaşarlar. Yani bu büyük insanların hepsi, toplumun bütün kesimleri tarafından bilinmese de asırlar boyunca ahali arasında mezkûr kimseleri tanıyanlar olduğu gibi onların yazdıklarını okuyan ve kabirlerini ziyaret eden bir zümre mutlaka mevcuttur. Dolayısıyla Türk kültürüyle uzaktan yakından alâkalı olan birisinden, eserlerini okumasa bile en azından milletin fikrî ve manevî istikametine yön vermeleri sebebiyle ulemânın ve urefânın varlıklarından haberdar olması beklenir. Aslında biraz tetkikat yapıldığında görülecektir ki mezkûr şahısların birçoğu sıra dışı bir yaşam sürmüştür; dolayısıyla hayat hikayeleri oldukça sürükleyicidir.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :