40. Yılında Tekke ve Zaviyeler

(40.Yılında Tekkeler ve Zaviyeler, Arka Kapak Dergisi, Sayı 24, Eylül 2017)

Tasavvuf düşüncesinin, anlayış ve terbiyesinin işlendiği, derinleştirildiği ve merasimlerle yaşatılarak halka takdim edildiği yerler olan tekkelerin mahiyeti ve tarihî seyri hakkında bugün araştırma yapmak istediğinde kayda değer çalışmalara rastlamak mümkündür; lâkin zaman çarkı geriye doğru çevrildiğinde dişe dokunur kitaplar bulmanın olanaksız olduğu söylenebilir. Nitekim 1925’te çıkartılan “tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun”un, tekkelere dair olumlu şeyler yazmak hususunda caydırıcı olması hasebiyle bu kurumlar hakkında yazılıp çizilenlerin geneli ya mevcut rejime bir tehdit unsuru sayıldığı için manipüle edici nitelikte metinlerdi ya da cemaat-tarikat ayrımının dahi yapılamadığı cehalet müsveddeleriydi. Piyasada ideolojik neşirler cirit atarken nihayet 1977 senesine gelindiğinde, Türk-İslâm medeniyetinin yapı taşlarından olan tekkeler üzerine ciddi, objektif ve ilmî bir kitap yayımlandı: Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler.

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN YAZININ DEVAMINI OKUYABİLİR VEYA YAZIYI İNDİREBİLİRSİNİZ:

Hiç yorum yok :